Pabx Expand Card

Pabx Expand Card adalah modul card (hardware) yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas pabx dari kapasitas basic. Contoh : KX-TE82480, TE82483, TDA0180, TDA0181, TDA1180, TDA1176, TDA1178, TDA0170, TDA0171, TDA0172, TDA0174, TDA6181, TDA6178, NS5180, NS5173, NS5174, NS5170, NS5171, NS5172, NS5130, HT82480, HT82470.